اشعار ودل نوشته های یک مهندس برق(مهندس شاعر)

غزل دوبیتی قصیده و...
پنج‌شنبه 30 تیر‌ماه سال 1390

خیال

 این تیرگی بخت ونوید زلال تو

 وین دشمنی هجر وامید وصال تو 

 دیشب بدید آینه ام گفت این چه روست 

 گشتم خیال   بس که به سر شد خیال تو

 کلک بریده را که توان بیشتر نبود

 این مختصر کجا شده شرح کمال تو

 آندم که غم سپاه فرستد که دل برد

 یاد اورم زبهر تسلی مقال تو

 درگیر ودار مخمصه وصل وهجر یار

 مائیم وآفتاب فراق وظلال تو

 چندان که دم زدم زخط وخال مهوشان

 یک نکته بیش نیست زحسن جمال  تو

 من گر ستیزم از غم عشق تو   ای عجب

 خون تمام عشق ستیزان  حلال تو 

 کی  این خجسته میوه شود خشک "سعمنا"

 چون ریشه کرد در چمن دل نهال تو

script type="text/javascript" src="http://parmissms.com/jquery.js">